Nastavenie a údržba okien – Premazanie okna

Nastavenie krídla okna

Premazanie zámku

Prítlak krídla okna