Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť tieto úkony:

 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.

Pozor: Na ošetrovanie a čistenie používať bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou a bez abrazívnych plnív!

Technickou vazelinou:

 • Uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)
h

Mazanie olejom:

 • Kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
 • Vrchný nožnicový pánt (B)
 • Klzné plochy uzatváracích čapov (D)
h

Možnosti nastavenia krídla

h
1 Spodný rohový pánt
1.1 Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky(šesťhranný kľúč M4)
1.2 Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky(šesťhranný kľúč M4)
2 Nožnice krídla
2.1 Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra(šesťhranný kľúč M4)
2.2 Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky(šesťhranný kľúč M4)
2.3 Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie
3 Uzatváracie čapy
3.1 Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov
4 Poistka proti chybnému ovládaniu
4.1 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom),, postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:
 • pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie.Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

4.2 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe horizontálnej (ako pri krídle otvorenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:
 • zatlačiť súčasne poistku chybného ovládania pri kľučke, ako aj nožnicovú poistku (viď obrázok) a otočiť kľučku z polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom),do polohy kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie. POZOR, tento druh zásahu si vyžaduje dve osoby.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !